Sunday, October 14, 2007

รวมภาพแหล่งท่องเที่ยว

โบสถ์ดรุณานุเคราะห์

ความงามที่อนุรักษ์

จังหวัดสมุทรสงคราม


แรด
ทำบุญให้อาหารปลา ณ.วัดโพธิ์งาม
จังหวัสมุทรสงคราม

ยามเช้าท้องทะเลริมชายหาด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ติ - ชมส่งเมล์มาครับ ขอบคุณครับ

No comments: